still game | un meci linistit 
{en}

How do we experience silence?
Sound is a human experience, resulting from signals received by sense organs and sent to the brain. We can perceive them as either pleasant or annoying. But then how can we define silence? Is it the absence of sound? Or rather a diminished perception of certain sounds that disturb us. Sounds that we refer to as noise.

We wanted to define silence by trying to produce it.


We chose a process. We chose a context. We analyzed them in our book.

The process: photography.


Photography selects elements from reality and leaves others out. In this case, it excludes sound. Photography is a silent medium and we chose it precisely for that.
The context: a football game.

A football match is a loud event: you have a large group of people cheering or booing two teams. And this is where we searched for silence.

The book: Still game.

We had a silent image from a loud context. We took pieces from this image: sound artefacts, and we reconstructed them as a visual game.  

The result is a new set of relationships between sounds. It’s a new, created noise that you can only imagine but not hear. Therefore, a silent noise.
{ro}

Cum experimentam linistea?Sunetul este o experiență umană, rezultantă a semnalelor ce sunt primite de organele de simț și trimise apoi creierului pentru a fi prelucrate. Sunetele pot fi percepute ca plăcute sau deranjante, însă le știm ca existând mereu în jurul nostru.
Dar atunci putem defini liniștea ca  absență a sunetului? Sau mai degrabă este o diminuarea a percepției unui anumit tip de sunete: sunetele care ne enervează. Aceste sunete pe care le numim gălăgie sau zgomot.

Am vrut să definim liniștea încercând să o fabricăm.

Pentru asta am ales un proces. Am ales și un context. Le-am analizat într-o carte.


Procesul: fotografia. 


Fotografia selectează din realitate unele elemente, lăsând altele deoparte. În acest caz, ne interesează sunetul. Sau mai degrabă, cum acesta este eliminat. Fotografia este un mediu silențios și l-am ales exact pentru asta.Contextul: un meci de fotbal.Un joc de fotbal este un eveniment recunoscut pentru nivelul de zgomot. Grupuri mari de oameni care își susțin echipa și o huiduie pe cea adversă. Aici am căutat liniștea.


Cartea: un meci linistit.


Aveam o imagine tăcută dintr-un context zgomotos. Am căutat în imagine elemente - artefacte ale sunetului pe care apoi le-am reconstruit printr-un joc vizual.

Rezultatul este un set nou de relații. O nouă gălăgie, fabricată, pe care ne-o putem imagina dar pe care nu o putem asculta. Așadar, o gălăgie liniștită.


Mark